Kto sme?

Ako mladá firma vznikla v roku 2019 a od tej doby nadobudla skúsenosti v rámci reklamy a šírenia reklamnej propagácie. V dnešnej dobe sa zaoberáme tlačou, potlačou, výšivkou a výrobou reklamných predmetov pre jednotlivcov, ale aj veľké firmy. Na základe dopytu sa rozrastáme a jednou z hlavných výhod u nás je prvovýroba. Vlastníme stroje na digitálnu a veľkoplošnú tlač, UV tlač, frézu, laser, vyšívací stroj... Využite naše služby častejšie a získajte vernostné výhody. Zbierajte body počas celého roka a získajte odmeny v podobe darčekov od nás. Celý priebeh, ako aj bodový systém, Vám radi vysvetlíme.

Ako to funguje
icon
OSOBNÝ POHOVOR
Grafik vypočuje myšlienku klienta, vyhodnotí možnosti a následne odkonzultuje vhodné grafické prvky, materiály, formáty tlačovín, reklamné predmety a pod.
icon
SPRACOVANIE NÁVRHU
Myšlienka od klienta sa zhmotní do prvotných návrhov, ktoré sa zašlú mailom alebo odkonzultujú pri osobnom stretnutí.
icon
ODSÚHLASENÝ NÁVRH
Prípadné zmeny sa zakomponujú do výsledného návrhu. Po následnom odsúhlasení zo strany klienta sa môže návrh ďalej aplikovať podľa potrieb.
icon
BRANDING
Výsledný, odsúhlasený návrh sa aplikuje na tlačoviny (plagáty, vizitky, pozvánky, ....) a reklamné predmety (perá, zápisniky, USB kľúče,...). V prípade potreby sa navrhnú reklamné tabule, 3D svetelná reklama, ...
icon
VÝROBA
Grafické súbory sa vyradia na tlač a do výroby, kde sa následne spracujú z dohodnutých materiálov za pomoci vhodných technologíi.
icon
ODOVZDANIE
Výsledne produkty sa pred odovzdaním skontrolujú, zabalia a odovzdajú klientovi. V prípade dohodnutej montáže sa o to postarajú naši montážnici.
icon
SPOKOJNÝ KLIENT
Na konci každej ukončenej zákazky veríme, že splníme potreby klienta a dôjde k spokojností oboch strán.
Naši klienti
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
cube
cube
cube
cube
cube
cube